Privacy & cookiebeleid

De bescherming van je gegevens was t/m 24 mei 2018 geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet hielp de privacy van burgers te beschermen en gold ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. M.i.v. 25 mei 2018 wordt dit geregeld door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation).

Feel-the-desert hecht veel belang aan de bescherming en veiligheid van je gegevens.  
Met deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor jouw gegevens worden verwerkt, hoe lang wij ze bewaren en welke rechten je hebt. Wij gaan met de groots mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonlijke gegevens en bewaren die niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking van de reisovereenkomst en verdere administratieve afhandeling.


BOEKING


Indien je gegevens van andere personen aan ons verstrekt - bijvoorbeeld voor een boeking, dan wordt je geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.

 • Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:
- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
- Geboortedatum
- Paspoortgegevens
- Nationaliteit
- Beroep
- Gewicht
- Dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)
- Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)
- Vluchtgegevens
- Bedrijfsnaam en polisnummer van je reisverzekering

 • Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

- Je gegevens zijn nodig om je boeking af te handelen, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de betaling af te handelen.
- Je dieetgegevens worden gedeeld met de bedoeïenen die je maaltijden in de woestijn verzorgen (indien dit een medische reden heeft en slechts voor zover je hier toestemming voor geeft).
- Voor het kiezen van een geschikt kameel voor je woestijnreis vragen we je naar je gewicht.
- Eventuele medische gegevens worden gedeeld met de Angie Barth die hiervan op de hoogte dient te zijn voor de goede uitvoering van de reis, je veiligheid of de veiligheid van derden.
- NAW-gegevens, gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
- De bedrijfsnaam van jouw reisverzekeraar en het polisnummer van je reisverzekering verwerken wij omdat deze verplicht is.

 • Grondslag

​Wij verzamelen jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

 • Hoe lang bewaren wij je gegevens

- Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
- Medische gegevens zullen 30 dagen na de reis worden verwijderd.
- Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
- De paspoortgegevens en die van de reisverzekeraar worden direct na afloop van de reis vernietigd.
Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

 • Met wie delen wij je gegevens?

Wij stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.
Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.


NIEUWSBRIEF

 

 • Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam en e-mailadres.

 • Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wij gebruiken je gegevens om je op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van de producten en diensten van Feel-the-desert. Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden jouw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Wij vragen je naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

 • Grondslag

Ben je nog geen klant dan verwerken wij jouw gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief.
Bent je reeds klant dan versturen wij je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

 • Hoe lang bewaren wij je gegevens

Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

 • Met wie delen wij je gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.


REISVERZEKERING

 

 • Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Wij verzamelen gegevens waaronder de naam van jouw reisverzekeraar en je polisnummer.

 • Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gegevens worden gebruikt voor eventuele assistentie naar de reisverzekeraar bij de uitvoering van de reisovereenkomst.

 • Grondslag

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de reisovereenkomst

 • Hoe lang bewaren wij je gegevens

Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de reis is beëindigd.


BEVEILIGING

 

 • Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Dit houdt onder meer in dat:
- toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
- ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd - en waar dit passend is versleuteld - volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
- inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
- het privacybeleid regelmatig wordt geëvalueerd op effectiviteit.


JOUW RECHTEN


- Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht jouw persoonsgegevens te corrigeren.
- Je hebt het recht dat wij jouw persoonsgegevens wissen voor zover

- deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
- de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;

- Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
- Je hebt het recht op een digitale kopie van de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens.
- Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.

 


WIJZIGINGEN


Feel-the-desert dient deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.
We houden deze pagina up-to-date zodat we je het best mogelijk kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen.


VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN


Als je vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand e-mailadres. Vanzelfsprekend reageren wij zo spoedig mogelijk.


VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

 

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

BEDRIJFSNAAM: Feel-the-desert
ADRES: Dijkwater 145, 1025CW Amsterdam
EMAIL: info@feel-the-desert.com
TEL: 0031 621270532


COOKIEBELEID


Feel-the-desert maakt gebruik van cookies: Cookies zijn bestanden die een website op jouw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je Internetbrowser kunt je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren.

Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.
- functionele cookies om te zorgen dat de website goed werkt,
- analytische cookies om de website te verbeteren.

Er wordt geen persoonlijke informatie over bezoekers bijgehouden d.m.v. cookies. Wij verzamelen wel gegevens over websitegebruik en voorkeuren van onze websitebezoekers, maar alleen op anonieme basis (het IP-adres is niet identificeerbaar en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens of doorgegeven aan ander partijen). Het belangrijkste doel van cookies op onze website is het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Daarnaast plaatsen derde partijen social media- en marketingcookies, zodat je onze content kunt delen via social media.
Als je deze website blijft gebruiken, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies en voor het verwerken van de betreffende persoonsgegevens. Deze toestemming kun je zelf ook aanpassen in je internetbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox etc.)